تعریف فعالیت های فرهنگی

بر اساس تعاریف و ویژگی های ذکر شده برای فرهنگ و نیز برشمردن عناصر فرهنگی، فعالیت های فرهنگی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:«فعالیت های فرهنگی مجموعه اقداماتی است مبتنی بر هنجارها و ارزش های یک جامعه که در قالب عناصر و اجزایی همانند ملیت، قومیت، زبان، دین و مذهب، نژاد، جنسیت، آداب و رسوم، مفاهیم و تعابیر رایج نمود می یابد و هدف آن شناساندن هویت، تاریخ و میراث اجتماعی است که از نسل های گذشته تا به امروز تداوم یافته است یا در حال حاضر متناسب با مقتضای زمان و مکان تبدیل به یک ارزش یا باور اجتماعی شده است.»

تعریف مدیریت فعالیت های فرهنگی روابط عمومی

«مدیریت فعالیت های فرهنگی روابط عمومی به معنای فرایند اداره کردن مجموعه ای از منابع انسانی و مالی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، هماهنگی، بودجه بندی و تصمیم گیری در جهت تحقق اهداف عالی سازمان است که تمرکز آن بر تهیه، تنظیم و اجرای یک برنامه فرهنگی در زمان معین متناسب با رسالت سازمان از سوی واحد روابط عمومی است.»

مدیریت فعالیت های فرهنگی: اصول، چارچوب ها و شیوه تدوین طرح ها

اهمیت و فوايد برگزاری فعالیت های فرهنگی :                                             

1- حفظ روحیه و شور انقلابی در مردم

2- ترویج مفاهیم و معارف اسلامی و رعایت حد اعتلال در تبلیغ ( خیلی مهم )

3-یادآوری حماسه ایثار شهدا ، جانبازان ، آزادگان در دوران مختلف جامعه

4-استفاده کامل از فضاهای فرهنگی و مذهبی مثل حسینیه ها برای ایجاد تحرک فرهنگی

5-تقویت مراکز فرهنگی و هنری و کمک به افزایش تولیدات این مراکز

6-بهینه سازی و روز آمد کردن روشهای سنتی تبلیغ و استفاده از روشهای نوین تبلیغی

7-هماهنگی در تبلیغ و فعالیت های رسانه ای

8-تشویق و تقویت و تجهیز مراکز اطلاع رسانی و حمایت و هدایت صحیح این مراکز

9-کمک به نهادهای مردمی برای فعال شدن روزمره در مسائل فرهنگی و فکری

10-فعالتر شدن تبلیغات اسلامی در نمادهای محلی فرهنگی و هم چنین گسترش کیفی فعالیتهای تبلیغات اسلامی

خصوصیات و ویژگی عمومی کارگزار مدیر فرهنگی :

-  شور واشتیاق در انجام امور فرهنگی         

- برخورداری از فضیلت گفتار و بیان           

- استعداد گفتگو

- حس ایجاد روابط انسانی واحترام به دیگران

- کارگزار بایستی از چنان آموزش وتربیتی برخوردار باشد که حوزه های مختلف فرهنگی و هنری را شناسایی و با آنها ارتباط برقرار کند .

 

 

ویژگی های شناختی مدیران فرهنگی:

تخصص:

الف:حرفه ای بودن- داشتن تحصیلات مرتبط مثل کارشناسی روابط عمومی و مدیریت فرهنگی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روان شناسی

ب:شناخت نظریه های جامعه شناسی، از قبیل مکتبهای کلاسیک، نئوکلاسیک، سنتی، مارکسیسم، مدرنیسم، پست مدرنیسم و داشتن آگاهی درباره مدیریتهای مختلف از جمله مدیریت علمی و اقتضایی

تعهد:

الف.باور و اعتقاد به فرهنگ اسلامی

ب.باور و اعتقاد به فرهنگ ملی(عدم اعتقاد به آن باعث نابودی یک فرهنگ می شود)

ج.باور و اعتقاد به انگیزه و علاقه به کار (عشق و صداقت در کار)

د.ایمان به پیشرفت و سازندگی و نقش فرهنگ در جذب توریست (توسعه کشور)

 

جریان شناسی و موقعیت شناسی در مدیریت فرهنگی

- موقعیت شناسی: شناخت موقعیت فرهنگی محله و جامعه یکی از رازهای موفقیت مدیران فرهنگی می باشد. مانند شناخت فرهنگ کردستان برای برنامه ریزی فرهنگی متناسب با فرهنگ کردها

- جریان شناسی: مدیران فرهنگی در برنامه ریزیها باید تفکرات سیاسی حاکم به جامعه را شناسایی و بر اساس آن عمل کنند. مثال: حاکمیت اصول گرا

 

حساسیت اجتماعی و حساسیت عمومی در مدیریت فرهنگی

هر دو از ویژگی های مدیران فرهنگی هستند و مدیریت فرهنگی بر خلاف مدیریت صنعتی با باورها و اعتقادات و ارزشها و نیازهای روحی انسانها سر و کار دارد.

- مدیریت حساسیت اجتماعی به کالاهای فرهنگی، دقت بسیاری می طلبد، چرا که امکان جایگزینی سریع و بازسازی آن وجود ندارد. مثال: امکان تعویض ماشین و کالاهای زندگی وجود دارد ولی فیلمی که اثرات سوء تربیتی دارد وقتی از تلوزیون پخش می شود دیگر جایگزینی اثرات یک فیلم دیگر جای آن مشکل است.- حساسیت عمومی: محصولات فرهنگی و فعالیتهای فرهنگی در صورت تغییرات مثبت یا منفی مخالفته ای عمومی به دنبال دارد، نمونه بارز آن پیشوایان دینی بودند که بیشترین مقاومت در برابر آنها به خاطر فعالیت های فرهنگی آنها وجود داشت.

ویژگی های کارگزار روابط عمومی در مدیریت فعالیت های فرهنگی:

1- خصوصیات تشخیصی و معیارهای اخلاقی و ارزشی :  شامل درستی ، امانتداری ، شهامت ، صداقت ، هوش و زیرکی ، سرعت انتقال اطلاعات ، نوآوری ، علاقه مندی به کار و سخت کوشی . . .

2- اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی وسیع در زمینه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، بازرگانی و غیره

3- دانش تخصص در زمینه رشته روابط عمومی و تسلط بر تکنیک های آن و همچنین تسلط بر تاثیرات وسایل ارتباط جمعی و روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی جهت یافتن راه حل صحیح مشکلات ، آگاهی به دانش ارتباطات در همه جنبه ها و همه گونه های آن می باشد.

تاثیرات و آسیب پذیری فعالیت های فرهنگی در حوزه های فرهنگی – اجتماعی ،‌اقتصادی و سیاسی

حوزه فرهنگی :

1-     فقدان الگوی فرهنگی در سطوح مختلف زندگی

2-     وجود ضعف های جدی در نظام تعلیم و تربیت

3-     یکسان پنداری عملکرد مدیران ، روحانیت و اسطوره های فکری با ارزشهای دینی ودامن زدن به این باور در نگرش های عمومی

4-     عدم وجود الگوی تبیینی برای تحقیق ارزشها و باورهای دینی در جامعه

حوزه اجتماعی

1-     نارسایی در گستره عدالت اجتماعی

2-     مطلق گرایی در تحققق و تامین ایده ها و آرمانهای بدون توجه به واقعیت موجود

3-     ناهمگونی نهاد های اجتماعی و تداخل در وظائف

4-     فقدان پیوند مستحکم بین نهادهای اجتماعی و اقشار گوناگون مردم .

5-     جوان بودن جمعیت کشور

حوزه اقتصاد

1- نارسائی در گسترده نظام اقتصادی مبتنی بر دین

2- عدم توجه به اقتصاد بومی و منطقه ای در فرآیند نو سازی اقتصادی

3-نارسایی در رویکرد اقتصاد فرهنگ و هنر کشور

حوزه سیاسی

1-     آمیختگی مسائل فرهنگی نظام با منافع گروهها

2-     تسلط بعضی خرده فرهنگها از طریق سیاسی بر فرهنگ ملی در تاریخ کشور

3-     کم توجهی به نظرات مردم در تصمیم گیری های سیاسی

4-     نقش تخریب متقابل جناحهای سیاسی ( گرایش های مختلف سیاسی در مجموعه طرفداران نظام )که نتیجه اش اجماع مرکب برناتوانی و نا کارآمدی و حتی فریب کاری نظام است .

5-     قطبی شدن فضای سیاسی کشور ( قطبهای افراطی ) و تضعیف فضای اعتدال – فضای تحصیلات و فضای صمیمیت.

 

 

 

نقش رسانه ها در پیشبرد امور فرهنگی:

الف- مطبوعات

1- مطبوعات جزء رکن چهارم دموکراسی است ،‌ کمک به ایجاد تفاهم ملی در راستای توسعه ملی از طریق تبادل آراء و تبادل افکار و تمسک به روش های منطقی .

2-کمک به ایجاد ثبات برای توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .

3-گسترش فرهنگ نقد و گفتگو با توجه به ارزش های معنوی و مبانی و موازین اصولی نظام .

4-صیانت خودجوش و درون زا از ارزش های دینی و انقلابی .

5-روشن کردن گسل های اجتماعی و فرهنگی در چهار چوب قوانین .

6-تلاش در برجسته کردن ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و احترام به ارزش های ملی و اسلامی .

7-بررسی مشکلات اجتماعی برای یافتن راه حل های عمومی .

8-بررسی راههای جلوگیری از نفوذ سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دشمنان برای حفظ استقلال کشور

9-توسعه و تقویت خبرگذاری های داخلی .

10-جلوگیری از عوام زدگی فریبی و تکیه بر باورها ، عادات و شیبوه های درست .

ب- صدا و سیما

1-     تلاش در راستای تبیین  و تعمیق بخشیدن ایمان مذهبی ، مخاطبان با بهره گیری بهترین ابزار کار هنری و فرهنگی در کلیه برنامه های صدا و سیما .

2-     ارائه الگوهای مناسب برای اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان ، نوجوانان  و جوانان در برنامه های مختلف با شیوه های مختلف ( مستقیم و غیر مستقیم ) .

3-     فراهم سازی زمینه های ارتقاء آگاهی مخاطبان

4-     بهره گیری از تولیدات داخلی در صورت لزوم برنامه های خارجی تلویزیونی با توجه به ارزشهای اسلامی .

5-     افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما .

6-     تقویت مراکز خبری با بهره گیری از دانش فنی جدید و انتخاب شیوه های موثر و متنوع تبلیغاتی .

7-     بهره گیری از نظریات و تجربیات مسئولان ، اساتید ، کارشناسان امور فرهنگی و ارتباط جمعی .

8-     ایجاد زمینه های مناسب برای بهره گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح .

9-     تقویت ارتباط مناسب و مکمل بخش فرهنگ با مردم .

10-  هماهنگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی های فرهنگی با بخش های فرهنگی

 

 

 ج- حوزه علمیه:

1-     تبیین مبانی تفکر و نظام اجتماعی اسلامی در ابعاد اقتصادی ، سیاسی ، اخلاقی و . . .

2-     تنظیم نظام آموزشی حوزه و تقویت امورات تحقیقاتی آن متناسب با نیازهای فرهنگی و به ویژه جوانان .

3-     اهتمام به جذب هرچه بیشتر نخبگان فکری گدر حوزه های علمی و فرهنگی .

4-     برنامه ریزی برای ارتباط مستقیم با تمامی اقشار جامعه .

5-     تبیین مبانی نظری مسائل فرهنگی و هنری ( یعنی ادبیات ، فیلم ، تاتر ، موسیقی و . . . متناسب با مقتضیات روز جامعه )

6-     تلاش برای هماهنگی بیشتر بین مواجع دینی و رهبری سیاسی و مذهبی .

7-     مشخص نمودن آسیب های فرهنگی ناشی از نادیده گرفتن مبانی دینی و آسیب های ناشی از عدم توجه به واقعیت های اجتماعی .

د- مساجد:

1-  توجه به مساجد و سازمانهای دینی آن عنوان مرکز نشر و گسترش فرهنگ اسلامی

2- توجه به بهسازی مساجد و زیباسازی آن .

3-تربیت امام جماعت و آشنا به مسائل روز و جوان گرا .

4-استفاده از فضای مساجد برای مطالعه کتب دینی ، علمی ، فکری و تبادل آراء و اندیشه ها .

5-تقویت کانون های فرهنگی و هنری مساجد .

6-ترسیم جایگاه مساجد در نظام کشور و تعیین ساختار مناسب برای آن .

7-ترمیم و اصلاح و آموزش خادمین مساجد ، هیئت امناء و عوامل دیگر .

 

 

 

 

شیوه های برنامه ریزی و رهبری                                                                          

برای برنامه ریزی و رهبري فرهنگ دو رویکرد کلان وجود دارد:

1- رویکرد اول دارای ساختار ویژه ای است که دگرگونی ها وتغییرات آن کاملاً تابع ساز و کارهای درون جامعه و تاریخی است و به هیچ رو نمی توان از بیرون تغییرات پیش یبینی شده ای را در آن پدیده آورد ( رویکرد درونی در داخل جامعه ) مثل شخصیت های مهم.

2-  رویکرد دوم فرهنگ را همانند سایر پدیده های اجتماعی قلمداد می کند و امکان برنامه ریزی در این زمینه را میسر و تا حدودی ضروری می انگارد.

اهم شیوه های برنامه ریزی فرهنگی :

1- بازشناسی و ارزیابی مواریث ( میراث فرهنگی ) مثل  سنن تاریخی ، ملی در عرصه های مختلف دینی ، علمی ، ادبی ، هنری )

2- شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسلام و ایران و ترویج اخلاق و معارف اسلامی ومعرفی شخصیت ها و عظمت های تاریخ اسلام و ایران

3- ارتباط فعال با کشورها و ملت ها و تحکیم پیوند مودت و تقویت همبستگی با مسلمانان و ملل دیگر جهان .

4- ایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگی در میان دستگاههای مختلف نظام ایران

5- تکیه و تاکید بر آرمان ها و ارزش های معنوی و فرهنگ اسلامی و حفظ ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در راه ارزش های مقدس اسلامی با توجه به لزوم درک مقتضیات و تحولات زمانی .

6-تمهید و تدارک لازم در جهت همسویی و عدم مغایرت طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی و غیر فرهنگی اما دارای نتایج فرهنگی

7- تسهیل و تقویت امور برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی در عین حمایت از تعدد و تنوع و آزادی فعالیت های فرهنگی مردمی

8-مبادله و رابطه فرهنگی میان بخش های دولتی و غیر دولتی در جهت افزایش و ارتقاء دانش و آگاهی های عمومی و اعتلای روحیه تحقیق ، ابتکار ، ... در زمینه مسائل فرهنگی

 

 

 

 

اساس هدف گذاری یک مدیر امور فرهنگی

1-بر اساس قانون اساسی باشد.

2- بر اساس بیانات مقام معظم رهبری باشد

3- بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

4- بر اساس مصوبات هیئت دولت باشد.

5- بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی باشد.

6-بر اساس مصوبات وزارت ارشاد باشد.

7-بر اساس فرهنگ های منطقه ای و محل برگزاری باشد.

8- بر اساس عرف جامعه باشد.

9-بر اساس آنچه که در زمینه مسائل فرهنگی خطیبان نماز جمعه مطرح می کنند، باشد.

10-بر اساس زمان، هدف و نیاز  فرهنگی جامعه باشد.

اصول حاکم بر برنامه های فرهنگی

از جمله مباحث مهم در مدیریت فرهنگی، موضوع اصول حاکم بر فعالیت های فرهنگی است؛ یعنی قواعد و معیارهایی که در فرایند فعالیت های فرهنگی باید آنها را رعایت کرد. نکته قایل توجه این است که این اصول با توجه به معیارهای فرهنگی هر کشور و ملتی می تواند مدنظر قرار گیرد. به تعبیر دیگر این اصول با تاکید بر کشورهایی همانند کشور ما که ارزش های فرهنگی و دینی بر آن حاکم است، ارایه شده است:

اصل زمان شناسی و بهره گیری از زمان

اصل دین محوری

اصل انسان مداری

اصل انعطاف و پویایی در عین پافشاری بر اصول

اصل مشارکت دادن آحاد جامعه

اصل تقویت فرهنگ ملی و توجه به آن

اصل عقلانیت محوری

اصل جذابیت بخشی

اصل تاکید بر جذب و پرهیز از دفع

همچنین سایر اصول برنامه های فرهنگی به صورت فهرست وار عبارتند از:

اصل آزادی و اختیار مخاطبان

اصل صرفه جویی در هزینه ها در عین بازدهی بیشتر

اصل تناسب با ذوق و سلیقه مخاطبان و گروه های سنی و علمی مختلف

اصل رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط

 

 

 

 

 

اصول کلی برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی

اصل هدفداری شامل:

الف- هدفداری در برنامه ها:

هدف باید مشخص باشد.

هدف باید سنجش پذیر باشد.

هدف باید قابل حصول و دستیابی باشد.

هدف باید واقع گرایانه و مرتبط باشد.

هدف باید مقید به زمان مشخص باشد.

ب- هدفداری در گزنش نیروها

ج- هدفداری در رفتارها

اصل پیام داشتن تمامی فعالیت ها

اصل هماهنگی و انضباط شامل:

الف- هماهنگی در مورد تهیه وسیله نقلیه (حمل و نقل)

ب- هماهنگی با عوامل انسانی (مسئولین، مدعوین و...)

ج- هماهنگی و انضباط در برنامه ها

اصل سازماندهی مطلوب متناسب با تعداد، توانایی و تخصص عوامل اجرایی

اصل زمان بندی مناسب

اصل مشارکت آحاد شرکت کنندگان در اجرای برنامه ها

 

 

 

شیوه تهیه و تدوین طرح های فرهنگی

یک طرح فرهنگی باید شامل چه ارکان و اجزایی باشد و چگونه می توانیم به تدوین طرح های فرهنگی بپردازیم؟ نحوه تدوین طرح های فرهنگی از سوی واحدهای روابط عمومی و توجیه ابعاد مختلف آن از لحاظ محتوا، بودجه و ... برای مسئولان ارشد سازمان از مهارت های مهم و مورد نیاز روابط عمومی هاست. بر این اساس چارچوب تدوین طرح های فرهنگی به شرح زیر است:

الف- ضرورت اجرای طرح

ب- اهداف اجرای برنامه شامل:

اهداف کلی

اهداف جزیی

اهداف رفتاری

ج- سیاست ها و اصول حاکم بر اجرای طرح

د- تعیین برنامه ها و فعالیت ها

ه- مرحله بندی اجرای طرح

و- زمان بندی اجرای طرح

ز- شیوه اجرای برنامه

ح- امکانات مورد نیاز طرح

ط- منابع انسانی موردنیاز

ی- برآورد هزینه ها و بودجه اجرای طرح

ک- درآمدهای حاصل از اجرای طرح

ل- مشخصات تهیه کننده و مجری طرح

نمونه هایی از فعالیت های فرهنگی در روابط عمومی ها:

فعالیت های فرهنگی در واحدهای روابط عمومی بیش از هر بخش دیگری نمود می یابد. در این رابطه تدوین فهرست فعالیت های فرهنگی و ابزارهایی که به اجرای این فعالیت ها یاری می رساند، بسیار مهم و اساسی است لیکن بخشی از فعالیت های فرهنگی را می توان در موارد کلان زیر نام برد:

برگزاری گردهمایی شامل گردهمایی های عمومی یا همایش ها، سمینارها و نشست های تخصصی

برگزاری اردوها یا سفرهای سیاحتی و زیارتی

برگزاری نمایشگاه های مرتبط با موضوعات فعالیت های سازمان

اداره جلسات، نشست ها و تهیه صورتجلسات مرتبط با آن

انتشار نشریه و انجام فعالیت های تبلیغاتی مانند بروشور، کاتالوگ و مانند آن

اجرای پژوهش های مختلف در قالب نظرسنجی، تحلیل محتوا، مشاهده، مصاحبه و مانند آن در جهت گرفتن بازخورد نظرات مخاطبان درون و برون سازمان و ارایه به مدیریت عالی برای سیاستگذاری فرهنگی

سایر فعالیت های فرهنگی مرتبط با روابط عمومی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور العمل اجرایی تدوین برنامه فرهنگی از سوی یک واحد روابط عمومی

(ویژه درس مدیریت فعالیت های فرهنگی مرکز علمی کاربردی جزیره کیش- خردادماه 1389)

گام  اول- مطالعات اولیه: تعیین و شناسایی سازمان یا نهاد مربوطه

 در قسمت اول، سازمان یا نهادی را که قصد دارید برای آن برنامه فرهنگی تدوین و طراحی کنید، مشخص نمایید.

 اطلاعات لازم درباره سازمان یا نهاد مربوطه را جمع آوری و مطالعه نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

نوع سازمان (بر اساس شیوه فعالیت: تولیدی، خدماتی، توزیعی) یا (ماهیت فعالیت: اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی، ورزشی، هنری)، تاریخچه تشکیل سازمان، نمودار یا چارت سازمانی، چشم انداز، رسالت و ماموریت سازمان، اهداف آن، نهادهای ذیربط آن، واحد یا بخش روابط عمومی سازمان (در صورت نداشتن واحد روابط عمومی، باید بررسی کنید کدام بخش سازمان، فعالیت های مرتبط با روابط عمومی را برعهده دارد) و سایر اطلاعات، لازم است. این اطلاعات را می توانید از طریق شیوه های زیر کسب کنید:

مراجعه حضوری به سازمان

گفتگو با افراد مطلع و آگاه سازمان

 سایت یا پایگاه الکترونیکی سازمان بویژه صفحه «درباره ما» در سایت مربوطه

جستجوی منابع و مطالعات اسنادی شامل کتاب ها، مقالات، پژوهش های انجام شده، جستجوی اینترنتی و...

 مفاهیم مرتبط با مدیریت استراتژیک برای تدوین یک برنامه یا فعالیت فرهنگی را یکبار کاملا مرور کنید. تعاریف، مراحل و غیره. در این مرحله، به صورت تئوریک باید با مفاهیم چشم انداز، رسالت یا ماموریت، اهداف کلی، اهداف جزیی، استراتژی، سیاست ها و خط مشی ها، روش ها و رویه ها و برنامه تفصیلی آشنایی کامل داشته باشید.

پس از آگاهی از فعالیت ها و شرح وظایف سازمان و مفاهیم مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک، یک برنامه یا فعالیت فرهنگی برای سازمان یا نهاد مربوطه متناسب با اهداف و شرح وظایف آن مشخص کنید.

گام دوم- مراحل عملی تدوین پروژه

با توجه مطالعات قبلی و  اطلاعات گردآوری شده درباره سازمان یا نهاد مربوطه، اکنون پروژه خود را با رعایت دقیق مراحل زیر تدوین نمایید:

صفحه عنوان: شامل نام و یاد خدا، نام دانشگاه همراه با آرم، نام مرکز، نام درس، عنوان پروژه (دقیق و پرهیز از کلی گویی)، تهیه کنندگان (نام سرگروه ابتدا ذکر شود و سایر اسامی به ترتیب حروف الفبا)، نام استاد، تاریخ تهیه و تنظیم پروژه.

صفحه فهرست مطالب: شامل عناوین و فهرست کامل تیترهای ارایه شده در هر صفحه و شماره صفحه روبروی هر عنوان

بیان مسئله: صفحه نخست پروژه شما بعد از صفحه عنوان و فهرست مطالب، بیان مسئله است. شروع صفحه با این تیتر آغاز شود: «بیان مسئله»: در این قسمت با توجه به موضوع انتخاب شده و سازمان مربوطه، کلیاتی درباره موضوع تحقیق خود ارایه و مسئله یا موضوع اصلی تحقیق خود را تشریح نمایید. این بخش متناسب با حجم تحقیق می تواند ترجیحا یک صفحه یا حداکثر 2 صفحه باشد.

ضرورت و اهمیت موضوع شامل الف- ضرورت و اهمیت نظری (علمی) ب- ضرورت و اهمیت عملی (کاربردی): بعد از بیان مسئله، تیتر بعدی شما، ذکر ضرورت و اهمیت موضوع است. در این قسمت ضمن تشریح اینکه چرا پرداختن به این موضوع تحقیق مهم و ضروری است، مهمترین موارد را به صورت فهرست وار نیز ذکر نمایید. ضرورت و اهمیت نظری یا علمی به صورت کلان و کلی است و ضرورت عملی یا کاربردی به صورت جزیی و ملموس است.

بیان اهداف (شامل الف- اهداف کلی ب- اهداف جزیی): هدف کلی شما همان موضوع تحقیق است که کمی بیشتر آن را تشریح می نمایید. اما اهداف جزیی برگرفته از هدف کلی و خرد کردن و طبقه بندی کردن آن است. این اهداف را به صورت فهرست وار ذکر نمایید. باید دقت کنید که تفاوت بین اهداف کلی و جزیی مشخص باشد و اهداف جزیی از دل اهداف کلی استخراج شده باشد. فعلا به اهداف جزیی در بخش تدوین برنامه استراتژیک کاری نداشته باشید. ذکر فهرست وار آن کافی است.

پیشینه تاریخی موضوع: در این بخش تاریخچه ای از سازمان یا نهادی که انتخاب کرده اید، بخش های مختلف سازمان با تاکید بر بخش های مرتبط با فعالیت ها و امور فرهنگی، جایگاه واحدها و زیرمجموعه های فرهنگی، چشم انداز، اهداف و شرح وظایف و فعالیت ها و مهمترین اقدامات انجام شده  یا در دست انجام از سوی سازمان بویژه در «امور فرهنگی» را ذکر نمایید.

پیشینه تحقیق: چنانچه درباره سازمان یا نهاد مربوطه، در داخل یا خارج از سازمان، تحقیقات و پژوهش هایی صورت گرفته است که در قالب پژوهش یا طرح یا کتاب یا مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده، و بویژه مرتبط با موضوع تحقیق شما یعنی تدوین یک برنامه فرهنگی برای آن سازمان است، در این بخش اشاره کنید. در غیر این صورت ذکر نمایید که درباره موضوع تحقیق شما، پژوهشی انجام نشده است و این تحقیق جزء نخستین پژوهش هایی است که در این زمینه انجام می شود.

چارچوب نظری: در این بخش، نقش روابط عمومی در پیشبرد و مدیریت امور فرهنگی یک سازمان یا سازمان مربوطه شما، در قالب نظریات و دیدگاه های صاحبنظران ارتباطات یا روابط عمومی یا امور فرهنگی در سطح کلان (نه دیدگاه های شخصی) را تشریح نمایید. کتاب های روابط عمومی و نظریات مرتبط با ارتباطات و فرهنگ، و نیز کتاب ها و منابع مربوط به مدیریت یا سایت های مختلف در این زمینه به شما کمک می کنند. ذکر یک نظریه یا دیدگاه و تشریح آن در قالب موضوع تحقیق حداکثر در دو سه صفحه کافی است.

روش شناسی (شیوه تهیه و تدوین برنامه استراتژیک)

9-1- چشم انداز Vision: در این بخش چشم انداز خودتان را با توجه به مطالعات قبلی درباره سازمان، در بخش برنامه فرهنگی موردنظرتان  را بنویسید و در قالب یکی دو پارگراف توضیح دهید. چشم انداز باید آرمانی اما نه دور از واقعیت، به یادماندنی، بر اساس آگاهی و مطالعات قبلی، به یادماندنی، جذاب و مشخص کننده جایگاه و رتبه سازمان در خصوص زمینه یا برنامه موردنظر باشد.

9-2- رسالت (ماموریت) Mision: در این بخش رسالت ها یا ماموریت هایی که می تواند شما را به چشم انداز مورد نظر برساند، بنویسید و تشریح نمایید.

9-3- هدف (اهداف) کلی Goals: در این بخش اهداف کلی یا هدف کلی شما از اجرای برنامه فرهنگی ذکر می شود. این هدف کلی می تواند شامل یک هدف یا یکی دو هدف دیگر اما مرتبط و هم سطح با همدیگر باشد. در این بخش باید از تعابیر و اصطلاحات کلان استفاده نمایید. مانند ارتقای سطح... افزایش شناخت.... پیشروی به سوی... و مانند آن.

9-4- اهداف جزیی objectives: در این بخش، برخی از اهداف جزیی برنامه فرهنگی تان را که از هدف اصلی مشتق شده و کاملا در همان جهت است، ذکر نمایید. در ابتدا تعداد اهداف جزیی ممکن است بیشتر باشد اما اولویت بندی و ذکر کنید که این تحقیق در صدد دستیابی به این اهداف جزیی است. در این بخش ویژگی های اهداف جزیی را فراموش نکنید. برای هر هدف جزیی این ویژگی ها را ذکر نمایید. تعداد اهداف جزیی تان را زیاد نکنید. چهار پنج هدف جزیی کافی است.

نکات مهم :

الف- اهداف جزیی در این بخش را با دقت و حوصله زیاد ذکر کنید. توجه به که، کجا، کی، چه، چرا و چگونه.

ب- ویژگی های اهداف جزیی یا مسقوم در این بخش بسیار مهم است: مشخص و معین، سنجش پذیر، قابل حصول، واقع گرایانه و مرتبط، مقید به زمان.

ج- مثال: هدف من کسب درآمد 100 میلیون تومانی از طریق شروع تجارت فرش ایرانی در سراسر جهان، طی یکسال آینده است که بازاریابی آن از طریق اینترنت انجام می شود تا وضعیت اقتصادی و حرفه ای من نسبت به گذشته بهبود یابد.

در این مثال، ویژگی های اهداف جزیی کاملا ملموس است: هدف جزیی، مشخص است: کسب درآمد، سنجش پذیر است: 100 میلیون تومان، قابل حصول است: به خاطر تجارت فرش ایرانی در سراسر جهان، واقع گرایانه و مرتبط است: با توجه به ماهیت فعالیت و بازاریابی اینترنتی و شناخته شده بودن فرش ایرانی، مقید به زمان است: یکسال آینده.

در این مثال عناصر ششگانه مثال هم مشخص است: که: من، کجا: سراسر جهان، کی: یکسال آینده، چه: کسب درآمد 100 میلیون تومانی، چرا: برای بهبود وضعیت اقتصادی و شغلی، چگونه: از طریق تجارت فرش ایرانی و بازاریابی اینترنتی. که در اینجا تجارت فرش ایرانی: استراتژی و بازاریابی اینترنتی: خط مشی و سیاست محسوب می شود و در مراحل بعد، می تواند روش های جزیی تری داشته باشد.

9-5- استراتژی Strategy: در این بخش، راهبردهای کلان برای دستیابی به چشم انداز و هدف برنامه فرهنگی خود را مشخص نمایید. مهمترین راهبرد کلان برای هر یک از گروه ها، قبلا مشخص شده است. به همان راهبرد کلان اشاره و آن را تشریح کنید و سایر استراتژی ها را فقط فهرست وار نام ببرید.

9-6- روش ها و رویه هاMethod : در این بخش سیاست ها، خط مشی ها، متدها و روش های جزیی رسیدن به هدف را عنوان کنید. تقسیم بندی روش ها و طبقه بندی آنها به گونه ای که شما را به هدف برساند، بسیار اساسی است. روش های جزیی باید از استراتژی ها یا راهبردهای کلان اخذ شده باشند.

نکته مهم: سیاست ها و خط مشی ها، کلان تر و کلی تر از روش ها و رویه ها هستند اما در اینجا برای پرهیز از دشواری و پیچیدگی موضوع، در یک بخش با عنوان روش ها و رویه ها ذکر شده اند.

 تهیه چک لیست اقدامات مهم و ضروری: در این بخش، مهمترین اقدامات مربوط به برنامه فرهنگی خود را – که متناسب با فعالیت های روابط عمومی است- در قالب چند عنوان کلی و تعدادی زیر عنوان به صورت فهرست وار در یک جدول ذکر نمایید. این جدول، چند بخش دارد: ردیف، شرح فعالیت یا اقدام، تاریخ شروع، تاریخ پایان، مسئول اجرا (نام هر یک از تهیه کنندگات طرح در گروه خودتان) و توضیحات. این چک لیست ها را می توانید با ریز و جزیی کردن روش ها و رویه ها، به دست آورید. چک لیست ها به شما کمک می کنند تا در مرحله بعد، نمودار گانت خود را ترسیم نمایید.

 ترسیم نمودار گانت: در این بخش، یکبار دیگر، توضیحات مربوط به ترسیم نمودار گانت را مطالعه نموده، سپس نمودار گانت را با توجه به چک لیست تهیه شده، ترسیم نمایید. شرح فعالیت ها در محور عمودی، تاریخ شروع و پایان آنها در محور افقی با توجه به زمان درنظرگرفته شده برای فعالیت فرهنگی باید در نمودار گانت مشخص باشد. مثلا ترسیم آن به صورت هفتگی، ماهانه، دوماهه، سه ماهه یا فصلی، شش ماهه، یا سالانه.

نکته مهم: با توجه به نوع پروژه و برنامه فرهنگی تان، از نمودار هفتگی یا ماهانه گانت استفاده کنید. یعنی محور افقی نمودارتان، به صورت هفتگی یا ماهانه تقسیم بندی شده باشد.

12- سازماندهی: در این بخش، با ترسیم چارت یا نمودار تشکیلاتی برنامه فرهنگی موردنظر، تعداد منابع انسانی یا نیروهای لازم و نیز شرح وظایف آنها را مشخص نمایید.

13-بودجه بندی: برای بودجه بندی توجه به بخش های زیر ضروری است:

13-1- تعیین منابع مالی اجرای طرح: در این بخش، منابع تامین مالی برای اجرای طرح یا برنامه فرهنگی را مشخص نمایید.

13-2- تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز: در این بخش، مجموعه ای از امکانات و تجهیزات مورد نیاز از جمله امکانات سخت افزاری یا نرم افزاری برای اجرای برنامه فرهنگی تان را به صورت ریز، مشخص و  فهرست نمایید.

13-2- تعیین و برآورد هزینه های قابل پیش بینی: در این بخش تمامی هزینه های مالی قابل پیش بینی برای فعالیت فرهنگی تان را به صورت ریز در قالب جدولی شامل ردیف، عنوان، تعداد، قیمت واحد، قیمت کل و توضیحات در محور افقی، و فهرست یا شرح اقلام هزینه در محور عمودی ترسیم و ذکر نمایید. برای شرح اقلام هزینه، و طبقه بندی آنها از نمودار گانت، و امکانات و تجهیزات مورد نیاز در بخش قبل، کمک بگیرید. اقلام هزینه را در عناوین کلی و زیر عنوان طبقه بندی کنید.

13-3- برآورد هزینه های غیر قابل پیش بینی: بخشی از جدول را نیز برای هزینه های غیر قابل پیش بینی درنظر بگیرید و آن را برآورد کنید. حتما ذکر نمایید که هزینه هایی غیر قابل پیش بینی شامل چه مواردی می توانند باشند. کلیات آن را ذکر نمایید.

13-4- درآمدهای حاصل از اجرای طرح: در صورتی که برنامه فرهنگی تان درآمدهایی را نیز به دنبال دارد، آن درآمدها را در قالب جدولی شامل ردیف، شرح درآمد، محل کسب درآمد، میزان درآمد و توضیحات ذکر کنید. مثلا برگزاری یک همایش که اخذ هزینه شرکت در همایش، برگزاری دوره آموزش تخصصی درباره موضوع همایش یا مشارکت سایر سازمان ها به عنوان حامی همایش با کسب درآمد همراه است.

14- نتایج و پیشنهادها: در این بخش که مرحله پایانی تدوین برنامه فرهنگی شماست.  

14-1- جمع بندی: در ابتدا در چند پاراگراف به طور مختصر جمع بندی از کل برنامه تدوین و اجرا شده را ذکر نمایید. هدف کلی، ضرورت و اهمیت، استراتژی و مهمترین روش های تدوین برنامه در این جمع بندی آورده می شود.

14-2- مهمترین نقاط قوت و نقاط ضعف تدوین و اجرای برنامه فرهنگی تان را با توجه به عوامل سازمانی (درونی)، و فرصت ها و تهدیدها با توجه به عوامل محیطی (بیرونی) در قالب مدل SWOT به طور فهرست وار ذکر نمایید.

14-3- برای ارزیابی برنامه یا فعالیت فرهنگی تان، پرسشنامه ای مختصر در قالب چند سوال مهم در خصوص ارزیابی شرکت کنندگان از برنامه فرهنگی تان طراحی کنید. (این پرسشنامه در بخش پیوست های تحقیق آورده شود)

14-4- مهمترین نتایج حاصل از اجرای این برنامه فرهنگی را با توجه به چشم انداز، ماموریت، اهداف کلی و جزیی، استراتژی ها و روش ها نام برده و تشریح نمایید.

پیوست های پروپوزال (طرح پیشنهادی) برنامه فرهنگی از سوی واحد روابط عمومی:

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران یا افق 1404

آیین نامه ها یا دستور العمل های مرتبط با فعالیت های سازمان

چارت یا نمودار تشکیلاتی سازمان

 پرسشنامه مربوط به ارزیابی نظرات شرکت کنندگان از برنامه فرهنگی روابط عمومی

سایر مدارک و اسناد مربوط به پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ها:

پیوست 1- شرایط صدور مجوز برای تاسیس موسسه فرهنگی:

1-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-     نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر تاکید مراجع ذی صلاح و برخورداری از حسن شهرت .

3-     مهجور نبودن ( دیوانه نبودن ) و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر .

4-     دارابودن 25 سال تمام و متاهل بودن .

5-     انجام خدمت وظیفه عمومی و ارائه برگ معافیت دائم .

6-     داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد .

7-     داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط .

8-     صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع .

9-     داشتن 6 ماهه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی .

شرایط و ضوابط اساسناسه مراکز فرهنگی:

1-     ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیت ها

2-     ذکر نام و نوع فعالیت ( منظور غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی ) یعنی عام المنفعه تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت والتر امات قانونی مرکز فرهنگی .

3-     ارکان و تشکیلات مرکز ( موسس یا موسسان ، هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیر مسئول ، مجامع عمومی ، نحوه تشکیل جلسات و رسمیت آنها )

4-     سرمایه اولیه و منابع تامین درآمد موسسه و دارائی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود ( فقط در مورد مراکز انتفاعی ) یا تخصیص درآمدها در مراکز غیرانتفاعی و چگونگی تامین هزینهها و زیانهای احتمالی

5-     چگونگی اداره و عضو پذیری مراکز فرهنگی در آینده

6-     شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز فرهنگی پس از انحلال

7-     سایر شرایط و ضوابط با توجه به اهداف فرهنگی و براساس مقررات حاکم بر موسسات غیر تجاری که با مقاصد فرهنگی فعالیت می کنند .

نحوه بررسی تقاضای تاسیس مراکز فرهنگی و چگونگی نظارت:

به منظور بررسی تقاضای تاسیس مراکز فرهنگی و نظارت بر عملکرد  هيئتي متشكل از :

1- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام  الاختیار او ( به عنوان رئیس هیئت )

2-معاونان امور فرهنگی ، هنری ، مطلبوعاتی ، سینمایی و سمعی و بصری ، پژوهشی وزیر ارشاد .

3-سه نفر از صاحب نظران امور فرهنگی ، سینمائی به انتخاب وزیر ارشاد .

اعضای هیئت با حکم وزیر منصوب می شود و مدت عضویت افراد منتخب 2 سال است و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی بلامانع است و جلسات هر 15 روز یکبار تشکیل می گردد و مصوبات با امضای رئیس  هیئت ابلاغ می شود و پروانه فعالیت مراکز فرهنگی ( موسسات ، قانون ها ، انجمن ها) با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد صادر می گردد .

هیئت فوق الذکر همچنین حق نظارت بر عملکرد مراکز فرهنگی را دارد .

 

 

 

پیوست 2- چک لیست برخی از  عوامل موثر در انتخاب مکان (شهر) محل برگزاری گردهمایی

تسهیلات برگزاری

سالن ها و فضاهای مجهز و تاسیسات فنی مورد نظر با توجه به نوع تجمع

وجود ادارات مرکزی و تابعه سازمان های بین المللی در آن شهر

وسایل پذیرایی و اقامت(هتل ها و رستوران های در خور اهمیت در نقاط مختلف )

دسترسی شهر محل برگزاری تجمع مورد نظر به بزرگراه های عمده، فرودگاه های بین المللی درجه یک، خطوط راه آهن و جاده آسفالت

سرویس های ارتباطی و مخابراتی مجهز(پست،تلگراف،تلکس،تلفن،فاکس)

آثار جالب توجه جهانگردان(تاریخی،مناظر طبیعی دیدنی و زیبا، محل ها و امکانات ورزشی،شکار، موزه و دیگر اماکن دیدنی و باستانی)

تناسب زمان و فصل برگزاری با توجه به شرایط اقلیمی شهر و محل برگزاری تجمعات

امکانات استفاده ازاینترنت،شبکه های ارتباطی جهانی، تلفن همراه،ماهواره و استفاده از تمام شبکه های تلویزیونی

شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی

شرایط مناسب امکانات بهداشتی، پزشکی، بیمارستانی

وجود همزمان تجمعات و مراسم بین المللی مختلف

دارا بودن هویت فرهنگی

دارا بودن کیفیت زندگی در خور

دارا بودن امنیت طبیعی و پایین بودن نرخ بلایای طبیعی

دارا بودن خدمات شهری مناسب و درخور از نظر حمل ونقل داخلی، ترافیک و ناوگان مسافربری، جاده های استاندارد با آسفالت مناسب

برخورداری از آب و برق

برخورداری از فضاهای خدماتی استاندارد چون رستوران های محلی و غیر محلی، فضاهای مناسب  پارکها و جنگلهای شهری

دارا بودن امنیت شهری در 24 ساعت و نداشتن نگرانی حملات تروریستی

دارا بودن نرخ پایین جرم زایی

نداشتن بحرانهای اقتصادی و اجتماعی(بیکاری،کمبود فرصت های شغلی، تکدی گری، سارقان، کیف قاپ ها و...)

رعایت اصول بهداشت محیط زیست شهری

دارا بودن زیر ساختهای عمرانی صحیح و  وضعیت اقلیمی مناسب

حاکم بودن قوانین در شهر و رعایت حقوق دیگران

دارا بودن سرویس بانکداری معتبر و مقررات مبادرات ارزی

دارا بودن گالری های مجهز هنری،سالنهای سینما، تاتر و موزیک

دارا بودن مصنوعات خاص چون صنایع دستی، هنرهای ظریفه، سوغات و ره آوردهای قابل توجه

دارا بودن مشخصات ویژگی های یک شهر قرآنی با توجه به رعایت عفت و پاکدامنی و اصول شرعی اسلامی بر اساس قوانین قرآنی

پیوست 3- مفاهیم مرتبط با گردهمایی ها

مفاهيم مرتبط با گردهمايي ها

کنفرانس (Conference)

کنفرانس يعني مجلسي که تشکيل مي شود براي آنکه کسي مطالب علمي را براي ديگران بيان کند. معني ديگر آن اجتماع و انجمني از عده معدودي براي بحث در مسايل سياسي، ‌اجتماعي و فني مي باشد.کنفرانس کوچکتر از کنگره است. ضمنا" به اجتماع گروهي از متخصصان فن براي شور و بحث در باب مسائل فني و يا اجتماع جمعي از سياستمداران ، روساي دولتها، ‌وزيران به منظور حل يک مسائله سياسي داخلي و بين المللي کنفرانس نيز اطلاق مي شود.

 

سمينار (Seminar)

دسته اي از دانشجويان که تحت نظر يک استاد، در رشته اي خاص به تحقيق و تتبع بپردازند و سخنراني هائي در آن رشته ترتيب دهند ،‌همچنين به دوره اي از تحصيلات،‌که توسط چنين دانشجوياني تثبيت شود سمينار گفته مي شود. معني ديگر سمينار ،‌ اطاقي است که دانشجويان در آن گرد هم آيند و به تشريح موضوعي  بپردازند .

در کشورمان واژه "همايش" جايگزين سمينار شده است. اما ديده مي شود بسياري از مجامع با اهداف متفاوت از معني، با عنوان "همايش" برگزار مي گردند .

 

بزرگداشت

بزرگ داشتن، تعظيم کردن، توقير کردن،‌تکريم کردن ياد و خاطره شخصيتي که در عرصه هاي علمي، ‌فرهنگي، هنري و ... شاخص بوده است و اينک در ميان ما نيست. در مراسم بزرگداشت،‌ چندين سخنران در باره آراء و نظرات و آرمانهاي نيک آن شخصيت سخنراني مي نمايند .             

 

کنگره (Congress)

کلمه کنگره فرانسوي است که وارد فارسي شده در تلفظ بايد گافِ وسط آن ساکن باشد . يعني اجتماع و انجمني از آگاهان، ‌صاحبنظران و دانشمندان براي بحث و گفتگو پيرامون مسايل سياسي ،‌علمي ،‌هنري و نظاير آن . همچنين به مجمعي که از سران دُوَل، نمايندگان کشورها يا دانشمندان تشکيل مي شود تا در باب مسايل سياسي ،‌اقتصادي و علمي بحث کنند، کنگره گفته مي شود

 

سمپوزيوم (Symposium)

مجمعي که هدفش مباحث فلسفي و علمي باشد و يا مجمعي که در آن اشخاص مختلف راجع به موضوعي واحد، ‌مقالاتي ارائه نموده و يا سخنراني هایی ايراد نمايند. مانند سمپوزيوم نفت يا سمپوزيوم حکمت و فلسفه و نظاير آن. عنصر اصلي در سمپوزيوم، ‌موضوع واحد آن است .

 

 جشنواره (Festival)

جَشن + واره

1- واره " يعني نوبت، مرتبه - به قول رودکي سمرقندي : گــُــل دگر ره به گلستان آمد/ واره باغ و بوستان آمد

واره وقتي به آخر اسم ملحق شود معاني مختلفي پيدا مي کند از جمله " نوبت شادي "

2- جـَشن " يعني مجلس شادماني ، محفل نشاط - ضيافت - سُرور و شادي.

برگزاري مراسمي تحت عنوان " جشنواره " بدين علت است که برگزارکنندگانش مي خواهند اتفاق مبارکي که مثلا" سال پيش در عرصه هاي مختلف علمي، هنري، فرهنگي، ‌صنعتي و نظاير آن رخ داده است، امسال مورد معرفي و تجليل و تمجيد قرار دهند. سخنرانان جشنواره مي توانند در باب موضوع جشنواره، از دري سخن گويند با اين تفاوت که مطالب بايد به سوي معرفي و تجليل و تمجيد ميل داشته باشد .

 

 گردهمايي

گردهمايي ،‌اجتماع کردن براي بحث و گفتگو پيرامون موضوعي که اصلا" جنبه علمي تحقيقاتي نداشته باشد . مجمعي است که برگزار کنندگانش قصد آن دارند تا موضوع مورد علاقه خود را از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار دهند. مثل حضور استانداران، يا مديران کل واحدهاي يک سازمان و يا مسئولان انجمن هاي صنفي و تخصصي و نظاير آن .... در گردهم آيي سخنراني و يا مقالات تخصصي ارائه نمي گردد.

 

دو نکته بسيار مهم

1- گذاردن کلمه " اولين‌" و يا " نخستين " در کنار کنفرانس، کنگره، جشنواره، گردهم آيي، همايش و .... اساسا" صحيح نمي باشد. چناچه برگزاري آن در موعد ديگري با همان اهداف و موضوع تکرار شد، ‌در آن صورت کلمه شمارش " دومين"،‌ "سومين" و غيره را مي توان در جلوي تيتر مراسم اضافه نمود .

2- معمول شده است برگزارکنندگان اينگونه مجامع در پايان مراسم، قطعنامه و يا بيانيه اي را منتشر مي نمايند. قطعنامه و يا بيانيه اصولا" محصول و يا عصاره مطالبي است که در اثر اين اجتماع و مشورت و گفتگوها بدست آمده است. اما بين اين دو فرق است " قطعنامه" ناظر بر اجرا و مستلزم پيگيري هاي مفاد آنست که بعضا" واجد الزامات حقوقي و يا قانوني هم مي باشد اما " بيانيه " سفارش نامه است، ‌توصيه است و فاقد هرگونه الزامات. اگر در پايان مراسم، از واژه قطعنامه استفاده شده، بايد در مجامع آتي نتايج اجراي قطعنامه مجمع قبلي گفته شود، در غير اينصورت بهتر است از واژه " بيانيه " استفاده گردد.

 

 

 

+ نوشته شده توسط آقای غفاری در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ و ساعت 10:40 |